Allmänna villkor

Som kund till Vretaslingan Ekonomisk förening kommer dina personuppgifter att registreras i vårt kundregister. Uppgifterna används av oss och våra delägare Vreta Kloster Golfklubb och Vreta Skid- och Motionsklubb för fakturering, leveranser av tjänster, m.m., och som underlag för statistik och marknadsföring.

Marknadsföring kan ske via post, telefon eller på annat sätt. Erbjudanden från våra samarbetspartners lämnas normalt direkt från oss eller någon av våra ägare. Dina personuppgifter lämnas ut till samarbetspartners endast i undantagsfall.

Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuella felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Om du önskar spärra dina uppgifter, maila oss på info@vretaslingan.se