Vreta SoMK

VretaISya

Vreta Skid och Motion är en förening i Ljungsbro Östergötland med stark lokal förankring och tradition. Klubben grundades 1968 för att bla. främja friluftsliv. Föreningen är medlem i både Svenska Skidförbundet, Svenska Cykelförbundet och Svenska Friidrottsförbundet. Föreningen och dess medlemmar driver ideellt friluftsområdet och anläggningen i Olstorp norr om Ljungsbro (Ljungsbro ligger ca. 15 km norr om Linköping i Östergötland). Naturen i och kring Olstorp erbjuder fantastiskt mycket.

Historik

Under 1960-talet samlades regelbundet till motion ett litet men ack så entusiastiskt kamratgäng i Ljungsbro – Berg (dåvarande Vreta Klosters kommun). Det var skidåkning på vintern och mest terränglöpning på övriga delar av året. Under hand diskuterades att bilda en förening för främjande av verksamheten. Man kallade till ett möte den 26 mars 1968 i Cloettas hörsal för att undersöka intresset för att bilda en klubb med inriktning mot skidåkning och annan motionsverksamhet. Kallelsen hörsammades av 32 personer. Redan på mötet tillsattes en intrimsstyrelse med uppgift att förbereda bildandet och kalla till ett första årsmöte. Detta hölls den 6 maj 1968 – som alltså är klubbens födelsedag. Omgående sökte man medlemskap i Svenska Skidförbundet.

För mer information, besök www.vretasomk.se.