Skidskola

Skidkurs

Vid 5 tillfällen får du tillsammans med likasinnade träna längdskidåkning med ledare som har mångårig erfarenhet av tränings och tävlingsverksamhet på skidor från såväl klubbens verksamhet som andra delar av skid-Sverige. Kursen vänder sig från nybörjare till dig som redan åker men vill ha en bättre teknik. Vid skidkurstillfällena kommer det finnas två tider.
Med start klockan 18:00-19:15, för nybörjare och ovana skidåkare.
Med start klockan 19:30-20:45, för vana åkare och Vasaloppsåkare. Här är det lite högre tempo.

Kostnad: Medlem i Vreta SoMK 1200:-, icke medlem 1500:- Spårkort, dag- eller säsongkort, tillkommer.
Anmälan: Är öppen och sker till vreta.skidkurs@gmail.com Ange namn & mailadress till samtliga i anmälan och medlem eller icke medlem.Ange färdighet och starttid. För er som vill delta i sena gruppen, ange tävlingsvana eller Vasaloppstid.
Betalning: Avvakta svarsmail för bekräftelse av plats och betalningsinformation.Betalning sker i anslutning till kursstart p.g.a. erfarenheter av vintern 2020.
Platser: 25 platser till vardera tillfället.
Reservlista upprättas och plockas ifrån vid utebliven betalning eller avhopp.

DatumTidAktivitet
12/118:00–20:00Upptaktsträff och vallakurs/skidvård för samtliga
19/118:00–19:15
19:30–20:45
Fokus diagonal, tyngdpunkt, balans och timing arm/ben
Diagonalåkning, tyngdpunkt, timing arm/ben med tryck/effektivitet
26/118:00–19:15
19:30–20:45
Fokus stakning med och utan frånskjut, timing arm/ben
Fokus stakning med utan frånskjut, timing, kroppsposition, stavisättning, styrka
2/218:00–19:15
19:30–20:45
Fokus stakning forts. mer teknikträning, styrka
Fokus stakning forts. Teknikträning stakning platt och i motlut, styrka
9/218:00–19:15
19:30–20:45
Knyta ihop alla tekniker, utförsteknik och spårbyten, styrka
Knyta ihop alla tekniker, utförsteknik och spårbyten, styrka
16/218:00–19:15
19:30 – 20:45
Knyta ihop alla tekniker och träningsmetoder
Knyta ihop alla tekniker och träningsmetoder. Låg/högintensiva

Se även https://www.vretasomk.se/globalassets/vreta-skid–och-motionsklubb-skidor/dokument/inbjudan-skidkurs-2021.pdf