Se hit medlemmar i Vreta Kloster Golfklubb och VSoMK!

Köp skidkort för kommande säsong och betala senast 31 oktober och du får säsongpriset 2014/2015, 800 kr respektive 1.200 kr!